14.2. IMAP versus POP3

IMAP (Internet Message Access Protocol) a POP3 (Post Office Protocol version 3) jsou dva neproprietární a také nejrozšířenější protokoly pro přijímání a práci s elektronickou poštou. IMAP je novější a všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. POP3 je historicky starší a jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní server, stáhne z něj všechny nové zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. To s sebou nese řadu obtíží, díky nimž je protokol POP3 v mnoha ohledech zastaralý a neflexibilní. Tyto obtíže je nejlépe vidět ve srovnání s novějším protokolem IMAP, který se, lapidárně řečeno, poučil z chyb svého předchůdce.

Následující popis se týká vlastností, kterými disponuje protokol IMAP, nikoliv však protokol POP3.