Administrace – manuál


Obsah
1. Přihlášení
1.1. Proč se nelze přihlásit?
2. Navigace
2.1. Záložky
2.2. Vyhledávání
3. Domény
3.1. Přehled
3.1.1. Informace o limitech
3.1.2. Zaplnění poštovních schránek
3.1.3. Administrační kontakt
3.2. Účty, skupiny, subdomény
3.3. Počítače
3.4. Povolené služby
3.4.1. Doručování pošty
3.4.2. DNS (vedení záznamu)
3.4.3. Web (virtuální server)
3.5. Doménový koš
3.6. Databáze
3.7. Webhosting
3.8. Volitelné položky objektů
4. Účty
4.1. Vytvoření a smazání účtu
4.2. Konfigurace účtu
4.2.1. Nastavení
4.2.2. Heslo
4.2.3. Povolené služby
4.2.4. Přezdívky
4.2.5. Přeposílání pošty
4.2.6. Skupiny
4.2.7. Souborový server
4.2.8. Další nastavení
4.3. Přístup k poště
4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird
4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook
5. Skupiny
5.1. Vytvoření a smazání skupiny
5.2. Konfigurace skupiny
5.2.1. Nastavení
5.2.2. Členové skupiny
5.2.3. Přezdívky
5.2.4. Povolené služby
5.2.5. Přeposílání pošty
5.2.6. Další nastavení
6. Přístupová práva
6.1. Obecně o přístupových právech
6.2. Hierarchie přístupových práv
6.3. Zadávání a rušení přístupových práv
6.3.1. Zadávání
6.3.2. Rušení
6.4. Jednotlivá práva a úroveň oprávnění
7. Filtrovací pravidla příchozí pošty
7.1. Obecně o filtrovacích pravidlech
7.2. Konfigurace filtrovacího pravidla
8. Sdílené kontejnery
8.1. Globální kontejnery
8.2. Doménové kontejnery
9. Souborový server
9.1. Nastavení služeb
9.1.1. Typ a jméno souborového serveru
9.1.2. Konfigurace zvoleného typu serveru
9.1.3. Nastavení domény pro souborový server
9.2. Jak nastavit server jako PDC
9.2.1. Nastavení na serveru
9.2.2. Nastavení na jednotlivých pracovních stanicích
9.3. Souborové složky
9.3.1. Souborové složky na serveru
9.3.2. Nastavení přístupových práv souborových složek na serveru
9.3.3. Nastavení přístupových práv z pracovní stanice
9.4. Přihlašovací skripty
9.4.1. Rychlý start
9.4.2. Syntaxe a proměnné
9.4.3. Příkazy
9.5. Instalace síťové tiskárny
9.6. Další nastavení
9.6.1. Nastavení doménového uživatele jako správce pracovní stanice
9.6.2. Změna hesla uživatele
9.6.3. Změna názvu počítače
10. Systémový monitoring
11. Lokální sítě
11.1. Určování lokálních sítí
11.2. Nastavení rozhraní
11.3. Kontroly síťového toku
11.4. Aktuální síťový provoz
11.4.1. Filtry
11.4.2. Časy
11.4.3. Spojení
11.4.4. Konfigurace vlastního filtru
11.5. Archiv síťového provozu
11.6. Dynamické akce
11.6.1. Instrukce pro příkazy dynamických akcí
11.7. Konfigurace VPN v systému Windows
11.8. Podsítě
11.9. Přístupová práva
12. Archiv hlášení
13. Nastavení služeb serveru
13.1. DHCP
13.1.1. Nastavení DHCP pro podsíť
13.2. Antispamový subsystém
13.2.1. Identifikace a označení spamu
13.2.2. Filtrování spamu
13.2.3. Učení
13.3. Antivirový subsystém
13.4. Poštovní server
13.5. Souborový server
13.6. Odkazy na WebIS
13.7. Přihlašovací doména
13.7.1. Nastavení implicitní přihlašovací domény
13.7.2. Nastavení mapování domén
13.8. Ostatní možné služby
14. Přílohy
14.1. Diagram průchodu pošty
14.2. IMAP versus POP3
14.3. Kontakty
14.3.1. Přístup ke kontaktům z Mozilla Thunderbirdu
14.3.2. Přístup ke kontaktům z MS Outlook Express
Slovníček