3.2. Účty, skupiny, subdomény

Všechny tyto záložky v menu pro domény vypadají a fungují prakticky stejně. Obsahují seznam objektů daného typu, které doména obsahuje, vstupní pole a tlačítko Přidat pro nové objekty a tlačítko Smazat pro rušení existujících.

Obrázek 3-5. Seznam skupin v doméně

V názvech účtů a skupin lze používat pouze malá písmena, číslice, tečku a pomlčku. V názvech subdomén navíc nelze používat tečku, protože ta v názvu odděluje domény vyšších řádů. U jakéhokoliv názvu nového objektu stačí zadat jeho lokální část; doména, pro kterou se vytváří, se doplní automaticky.

Při smazání účtu nebo skupiny bude smazána rovněž pošta, kterou daný objekt obsahuje. Subdoménu nelze smazat, pokud obsahuje nějaké účty nebo skupiny.