3.3. Počítače

V této záložce menu pro domény je seznam počítačů, které administrátor do domény připojil. Označením a smazáním konkrétního počítače z tohoto seznamu ho z domény vyjmete.

Obrázek 3-6. Seznam počítačů v doméně