3.4. Povolené služby

3.4.1. Doručování pošty

Pokud je tato služba povolena, doména bude přijímat e-mailové zprávy a zprávy adresované do neexistujících účtů v doméně bude přesouvat do doménového koše, jinak se příchozí pošta vrací odesílateli. Správa pošty je podrobně popsána v manuálu Administrace.

3.4.2. DNS (vedení záznamu)

Povolením této služby se do konfigurace lokálního jmenného serveru (DNS) zřídí nový záznam. Ten slouží pro překlad IP adres na doménová jména, obsahuje přezdívky (aliasy) pro kanonický název domény, MX záznamy pro doručování pošty apod. Tyto údaje jsou obsaženy v implicitní šabloně pro nové domény, která je uložena v souboru /etc/bind/hosting.db. Implicitní obsah zóny záleží na konkrétním serveru, je nastaven při konfiguraci hostingové části administrace a musí zohledňovat distribuci zón na sekundární nameservery.

Pokud máme zřízen záznam pro doménu priklad.cz, lze z pohledu správce změnit obsah zóny vytvořením souboru /etc/bind/zones/priklad.cz, který se při novém generování konfigurace jmenného serveru pro danou doménu použije přednostně. Nejjednodušší způsob, jak tento soubor vytvořit, je zkopírovat původní soubor hosting.db právě do adresáře /etc/bind/zones/, kde jej přejmenujete a můžete modifikovat. Aby se však výsledná zóna skutečně použila, je nutné v ní modifikovat klíč Serial, nejlépe zvýšením jeho hodnoty o 1. Po ruční změně konfigurace je třeba přegenerovat konfigurační soubory příkazem sasschedule generate_domain_configs. Tento příkaz zajistí restart všech služeb, jejichž konfigurace se změnila.

3.4.3. Web (virtuální server)

Pokud povolíte službu Web, vytvoří se v konfiguraci webového serveru pro danou doménu kořenový adresář pro data a konfigurace takzvaného virtuálního serveru, který zajistí přístup k doméně přes Internet. To znamená, že se do souboru /etc/apache/hostings.conf přidá záznam Virtualhost pro virtuální server podle šablony /etc/solnet/templates/ apache/default.tmpl. Je možné tímto způsobem generovat více virtuálních serverů, implicitně se vytváří pro doménu priklad.cz rovněž alias pro přístup na Internet www.priklad.cz.

Vygenerovaný virtuální server lze modifikovat dvěma způsoby. Oba jsou definovány v implicitní šabloně. Opět pro názornost uvažujme novou doménu priklad.cz:

Implicitní šablona obsahuje alias /stats pro přístup ke generovaným statistikám návštěvnosti s implicitním přístupem pro všechny uživatele v dané doméně. Nejjednodušší způsob, jak modifikovat vygenerovaný virtuální server, je zkopírovat si příslušnou část souboru /etc/apache/hosting.conf do svého /etc/apache/virtualhosts/priklad.cz. Po ruční změně konfigurace je třeba přegenerovat konfigurační soubory příkazem sasschedule generate_domain_configs. Tento příkaz zajistí restart všech služeb, jejichž konfigurace se změnila.