3.5. Doménový koš

Doménový koš je jedna nebo více poštovních schránek, do kterých se ukládají e-mailové zprávy, které jsou adresovány do domény, ale cílový účet v ní neexistuje. Jako doménový koš můžete použít libovolný existující účet v doméně.

Pokud nemáte v doméně aktivní doménový koš, zpráva směřující do schránky, která v doméně neexistuje, se vrátí odesílateli s informací o nedoručitelnosti. V opačném případě se uloží do koše a odesílatel není informován o ničem.

Záložka Doménový koš je v nabídce pro konkrétní doménu. Koš se aktivuje zatrhávacím políčkem nahoře, ale nastavení tohoto políčka je ještě potřeba potvrdit tlačítkem Použít. Schránek pro doménový koš může být více. Nové nastavíte pomocí vstupního pole.

Obrázek 3-7. Doménový koš