3.6. Databáze

Na hostingu s Administrací lze provozovat databáze typu MySQL a PostgreSQL. Rozhraní v Administraci slouží pouze k zavedení organizační struktury pro databáze v jednotlivých doménách a k přehledu nad uživateli, kteří k nim mají určitá oprávnění.

Databáze se zřizují pro každou doménu zvlášť v záložce Databáze dostupné v bočním menu Administrace. Každá databáze v doméně má v názvu předvyplněnu předponu, která je jednoznačná pro celý server. Pro první zřizovanou databázi daného typu v dané doméně je nutné kromě jejího jména zadat jméno a heslo pro administrátora, který bude mít všechny tyto databáze pod kontrolou.

Účty pro přístup k databázím jsou nezávislé na již existujících účtech v Administraci, poněvadž databáze typu MySQL a PostgreSQL používají vlastní správu uživatelských účtů a přístupová práva k nim. Nelze ani kombinovat účty k různým typům databází, ovšem není obvyklé, aby v rámci jedné domény byly zřízeny databáze více typů. Podrobné nastavení přístupových práv k jednotlivým účtům nebo kódování pro databázi se již provádí ve webovém rozhraní, které je přímo určeno ke správě jednotlivých databází. Přístup k nim a odkaz na oficiální dokumentaci jsou uvedeny níže.

nazev_primarniho_serveru je adresa vašeho hostingu, ke kterému existuje reverzní záznam pro IP adresu serveru.

Obrázek 3-8. Zřízené databáze v doméně

Pod tabulkou zřízených databází je seznam uživatelů, kteří mají nějaká oprávnění pro přístup k nim. Administrátoři pro jednotlivé typy databází jsou v seznamu vyznačeni tučným písmem. Pro nového uživatele určíte pouze typ databáze, jméno a heslo. Heslo lze změnit nebo prohlédnout kliknutím na jméno uživatele v tabulce.

Poznámka: Na serveru existuje také tzv. superadministrátor (obvykle uživatel admin@), který v hlavním menu Administrace vidí položku Globální databáze. Pro tu neplatí organizační struktura databází v doménách. Tento uživatel je také jediný, který smí vytvářet databáze, jejichž název nebude začínat vygenerovanou předponou.