8.2. Doménové kontejnery

Doménové knihy kontaktů a úkolů a doménové kalendáře jsou kontejnery, které se speciálně zakládají v Administraci a jsou implicitně viditelné všem uživatelům patřícím do domény. Jsou dostupné z nabídky pro danou doménu v záložce Další nastavení, jak je vidět na obrázku níže.

Obrázek 8-3. Nabídka doménových kontejnerů

V případě doménových knih kontaktů se automaticky vytvoří knihy se jmény účtů a skupin, pokud vznikne kontaktní informace přímo v nastavení účtu nebo skupiny. Tu lze vytvořit tlačítkem Přidat v záložce Nastavení konkrétního účtu nebo skupiny.

Obrázek 8-4. Přidání kontaktu účtu

Obrázek 8-5. Doménová kniha kontaktů