Kapitola 9. Souborový server

Obsah
9.1. Nastavení služeb
9.2. Jak nastavit server jako PDC
9.3. Souborové složky
9.4. Přihlašovací skripty
9.5. Instalace síťové tiskárny
9.6. Další nastavení

Souborový server (file server) slouží ke sdílení souborů a adresářů v rámci firemní sítě. Současně je možné na něm snadno nastavit přístupová práva sdílených objektů pro jednotlivé uživatele i skupiny. Základním pojmem správy síťového prostředí v systému Windows je doména. Doménou se v tomto kontextu rozumí soubor všech služeb, prostředků a počítačů, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím jediné kombinace uživatelského jména a hesla. Dalším důležitým pojmem je cestovní profil. Jedná se o uživatelské nastavení prostředí na pracovní stanici, jako je rozmístění ikon na ploše, tapeta, nastavení barev a rozložení kláves, dočasné soubory a podobně. Při správné konfiguraci domény se toto nastavení centrálně ukládá a při přihlášení opět nahrává, takže z pohledu uživatele je jedno, ke které stanici v doméně se přihlásí, jeho pracovní prostředí bude vypadat vždy stejně.

9.1. Nastavení služeb

Základní nastavení souborového serveru je přístupné z hlavního menu Administrace v nabídce Další nastavení a dále v položce Nastavení služeb serveru a konečně v levém sloupci v rozbalovacím menu Soubory za odkazem Souborový server.

Obrázek 9-1. Souborový server

9.1.1. Typ a jméno souborového serveru

Souborový server může být několikerého typu podle způsobu zacházení se seznamem uživatelských jmen a hesel a zpřístupňování sdílených zdrojů v doméně.

 • PDC je primární ovladač domény (Primary Domain Controller). Je to hlavní počítač, který řídí doménu v systému Windows. Obsahuje databázi všech uživatelských účtů a členů domény, ke které má právo čtení i zápisu. Ověřuje přihlášení uživatelů na pracovní stanice a nastavuje oprávnění pro sdílené složky. Současně na něm běží služba WINS pro překlad jmen počítačů a jejich IP adres.

 • BDC je záložní ovladač domény (Backup Domain Controller). Obsahuje záložní kopie databáze uživatelských účtů z nadřazeného PDC, ke kterým má pouze právo čtení. Synchronizace databáze se provádí pravidelně, což mimo jiné znamená, že i BDC může ověřovat přihlašovací informace uživatelů. Server, který je nastaven jako BDC, musí mít jako nadřazený PDC jiný server, se kterým bude propojen. V nastavení BDC serveru je asistence našich techniků nezbytná.

 • Nezávislý server pracuje zcela samostatně, nemá speciální status v dané doméně. Uživatelská jména a hesla se ověřují až v okamžiku přístupu k některému sdílenému prostředku. Přihlašovací jména a hesla se berou z nastavené domény.

 • Člen domény je libovolný počítač nebo server, který je připojen k PDC. Nastavení přístupových práv se rovněž kontroluje v nadřazeném PDC. Pro nastavení počítače jako člena domény je asistence našich techniků nezbytná.

Název serveru je jméno, pod kterým počítač uvidíte ve složce Okolní počítače v systému Windows nebo také v sekci Okolní PC v systému WebIS. Název může sestávat jen z písmen, číslic nebo pomlčky a nemůže být delší než 15 znaků.

Popis serveru je doplňující a nepovinný komentář.

Pokud zaškrtnete políčko Povolit anonymní přihlášení, pak uživatel, který se pokusí přihlásit se na server pod neexistujícím jménem, není odmítnut, ale je prohlášet za anonymního a vztahují se na něj pouze nejmenší práva pro přístup ke sdíleným složkám platná pro všechny uživatele.

9.1.2. Konfigurace zvoleného typu serveru

Následující nastavení se mírně liší v závislosti na tom, jaký typ serveru jste nastavili. Pokud nastavujete jen členský počítač v doméně, pak do pole Jméno domény ve Windows napíšete, pod jakým jménem se bude tento počítač zobrazovat ve Windows. Nejedná se o doménu v pravém slova smyslu.

Pokud nastavujete PDC, BDC nebo nezávislý server, můžete zvolit jednu doménu z těch, které na serveru běží, ve výběrovém menu Používat účty v doméně. Proti účtům v této doméně se budou ověřovat přístupy ke sdíleným složkám. Dále máte možnost ještě konfigurovat vlastnosti zvolené domény v systému Windows. K tomu slouží odkaz nastavení domény...

Služba WINS slouží k rychlému překladu mezi mezi jmény počítačů a jejich IP adresami. Jejím nastavením získáte rychlejší a plynulejší provoz na síti. V případě topologicky složitějších sítí (např. VPN) je nastavení služby WINS nutností. Při konfiguraci PDC běží služba WINS vždy na samotném serveru, proto je tato hodnota přednastavena. Při konfiguraci BDC běží služba WINS vždy na nadřazeném PDC, proto je tato hodnota přednastavena. U nezávislého serveru a člena domény jsou k dispozici všechny možnosti nastavení, tedy vypnutí služby a zapnutí služby na samotném počítači nebo na jiném počítači.

IP adresa WINS serveru určuje stroj, na kterém pro daný server služba WINS běží. V případě, že je služba WINS nastavena na samotném serveru, je IP adresa přednastavena na 127.0.0.1, což je pro daný počítač hodnota ekvivalentní s lokální IP adresou. Jinak je možné zadat adresu jiného počítače, na kterém služba WINS běží. Pokud je služba vypnuta, nebere se na vloženou hodnotu zřetel.

Celkové nastavení je potřeba potvrdit tlačítkem Použít.

9.1.3. Nastavení domény pro souborový server

Obrázek 9-2. Nastavení domény pro souborový server

Zde je možné měnit některé údaje vztahující se ke zvolené doméně pro souborový server:

 • Windows doména/skupina: pod tímto jménem je tento server vidět ve Windows. Toto jméno nemůže být delší než 12 znaků a nemusí se shodovat se jménem domény. Pokud je tedy název domény např. nase_firma.subdomena.cz, je obvyklé, že jméno skupiny ve Windows bude např. nase_firma.

 • Přihlašovací skript je tzv. logon skript obsahující příkazy, které se spustí ihned po přihlášení uživatele. Tuto položku obvykle není potřeba měnit.

 • Cesta k profilu udává umístění složky, do které se bude ukládat profil uživatele (pracovní plocha, nastavení, dokumenty, ...) v systémech Windows NT, 2000 a XP. Tuto položku není potřeba používat, protože po prvním přihlášení se implicitně vytváří místní profil a cestovní profil se nekontroluje.

 • Cesta k profilu pro Win9X udává umístění složky, do které si budou ukládat profily uživatelů na systémech Windows 95, 98 a ME. Pro tuto položku platí totéž, co pro cestu k profilu na novějších verzích Windows, viz výše.

 • Připojit domovský disk jako udává písmeno disku, pod kterým se automaticky připojí domovská složka v systémech Windows NT, 2000 a XP. Implicitně se domovská složka nepřipojuje. Na starších verzích Windows je nutné připojovat disk pod tímto písmenem manuálně, a to prostřednictvím příkazů v přihlašovacím skriptu:


      net use ${disk} /delete /y 
      net use ${disk} \\${server}\home
       

  kde v proměnné disk resp. server jsou uloženy písmeno zvoleného disku (ve tvaru např. H:) resp. jméno vašeho souborového serveru. Tyto příkazy ovšem musí být použity v sekci skriptu, která je určena pouze pro spouštění na starších verzích Windows. Tato sekce se uvozuje zápisem [OS: Win95]. Více podrobností najdete v kapitole o přihlašovacích skriptech.

Po potvrzení změn tlačítkem OK se zrestartují služby obsluhující souborový server, což může způsobit odhlášení uživatelů, kteří právě manipulují se sdílenými daty.