9.6. Další nastavení

9.6.1. Nastavení doménového uživatele jako správce pracovní stanice

Pokud firemní síť zahrnuje více poboček nebo v ní existuje větší množství uživatelů, může být výhodné personálně od sebe oddělit správu serveru a správu pracovních stanic. V existující doméně je pak možné nastavit uživatele, který bude moci plně spravovat pracovní stanice, ale nebude mít administrátorská oprávnění k samotnému serveru.

Doporučený postup je následující: vytvořte v doméně skupinu uživatelů, např. pc_admins a do ní přidejte zvolené doménové uživatele. Tuto skupinu přidejte na pracovní stanici do přednastavené lokální skupiny Administrators. Tento úkon může provést pouze uživatel, který má právo měnit tuto skupinu, například doménoví administrátoři ze skupiny Domain Admins na serveru.

Obrázek 9-34. Přidání zvolených doménových uživatelů do skupiny

Obrázek 9-35. Přednastavené skupiny uživatelů ve Windows

Obrázek 9-36. Přidání doménové skupiny do skupiny Administrators

9.6.2. Změna hesla uživatele

Heslo si může uživatel měnit buď v sekci Nastavení ve WebISu nebo v systému Windows na členské pracovní stanici v doméně.

Obrázek 9-37. Změna uživatelského hesla ve WebISu

Na pracovní stanici se postup změny uživatelského hesla liší v závislosti na verzi systému Windows, která na dané stanici běží.

9.6.2.1. Windows 98

Systém Windows 98 je již natolik zastaralý, že plně nepodporuje domény, automatické vytváření profilů a přebírání hesel z domény. Pokud používáte tento systém, můžete heslo v doméně měnit buď sami ve WebISu nebo prostřednictvím správce systému v Administraci. Vzhledem k tomu, že systém Windows 98 rozlišuje mezi hesly do domény a lokálními hesly na pracovních stanicích, bude při přihlášení na stanici požadovat obě, pokud nejsou stejná. Doménové heslo si lze ovšem zapamatovat při zadávání prostřednictvím zaškrtávacího políčka Uložit toto heslo do seznamu hesel. Nebo je také možné při změně doménového hesla změnit i heslo na pracovní stanici. To lze udělat v Ovládacích panelech ve složce Uživatelé, jak je vidět na obrázku.

Obrázek 9-38. Změna uživatelského hesla v systému Windows 98

9.6.2.2. Windows 2000 a Windows XP

Oba tyto systémy již rozpoznávají příslušnost uživatele k doméně, takže je jedno, jestli si heslo změníte ve WebISu nebo na pracovní stanici. Heslo na pracovní stanici se mění v obou systémech stejně. Nejprve stisknete kombinaci kláves Ctrl, Alt a Del a z nabídky, která se objeví, kliknete na tlačítko Změnit heslo.... Viz obrázek.

Obrázek 9-39. Změna uživatelského hesla v systému Windows 2000

9.6.3. Změna názvu počítače

9.6.3.1. Windows 98

Změna názvu počítače v systému Windows 98 je snadná záležitost. Otevřete Ovládací panely, v nich zvolíte složku Síť a v ní záložku Identifikace, kde již můžete název změnit. Viz obrázek. Po potvrzení změny je potřeba restartovat počítač.

Obrázek 9-40. Změna názvu počítače v systému Windows 98

9.6.3.2. Windows 2000 a Windows XP

Z důvodu podpory VPN a několika dalších technických důvodů je změna názvu počítače v systémech Windows 2000 a Windows XP o něco komplikovanější v tom smyslu, že vyžaduje dva restarty počítače. Nejprve je potřeba počítač přejmenovat a vyjmout ho ze stávající domény tak, že pro něj vytvoříme dočasnou pracovní skupinu. Následuje první restart počítače, po kterém počítač s novým názvem vrátíme do původní domény, budeme vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla uživatele majícího oprávnění připojovat počítače k doméně (obvykle uživatel admin) a znovu restartujeme.

V systému Windows 2000 se všechny tyto změny provádějí v dialogovém okně Změny identifikace. K té se dostanete z Ovládacích panelů, ve složce Systém v záložce Identifikace v síti pod tlačítkem Vlastnosti. Viz obrázek.

Obrázek 9-41. Změna názvu počítače v systému Windows 2000

Obrázek 9-42. Změna názvu počítače v systému Windows XP