Kapitola 10. Systémový monitoring

Monitor systému je služba, která vizualizuje data o provozu serveru nasbíraná z různých subsystémů do podoby grafů. Data lze také exportovat do souboru pro další práci. Grafy lze zobrazovat pro různá časová období a pohled na ně lze přibližovat a oddalovat.

Obecné funkce v menu nad grafem jsou následující:

Obrázek 10-1. Systémový monitor

Výběrové menu Název grafu obsahuje jednotlivé typy subsystémů, které jsou monitorovány:

Minimální a maximální hodnoty uvedené v legendě grafu se vždy vztahují k aktuálně zobrazené části grafu. V liště pod grafem můžete ve výběrovém menu přepínat konkrétní časový interval. Tlačítka s lupou slouží k přepínání časových rozsahů z menu s tím, že přiblížení grafu znamená zobrazení následujícího kratšího intervalu z menu a obráceně. Na časové ose se lze rovněž posunovat pomocí směrových šipek v téže liště. V řádku těsně nad vykresleným grafem se v každém případě zobrazuje aktuální časový interval.