Kapitola 8. Sdílené kontejnery

Obsah
8.1. Globální kontejnery
8.2. Doménové kontejnery

Práce se sdílenými kontejnery je zcela totožná jako práce s uživatelskými kontejnery ve Webisu. Podrobnosti najdete například v manuálu pro Webis na adrese www.webis.cz.

8.1. Globální kontejnery

Globální knihy kontaktů a úkolů a globální kalendáře jsou kontejnery, které se speciálně zakládají v Administraci a jsou implicitně viditelné všem uživatelům připojeným k serveru. Jsou dostupné z hlavní nabídky Administrace v záložce Další nastavení, jak je vidět na obrázku níže.

Obrázek 8-1. Nabídka globálních kontejnerů

V případě globálních kalendářů se standardně na každý instalovaný server dodávají kalendáře obsahující státní svátky a jmeniny.

Obrázek 8-2. Globální kalendáře