7.2. Konfigurace filtrovacího pravidla

Nové pravidlo sestává ze tří částí. V první, Nastavení pravidla, můžete pravidlo pojmenovat a zatrhávacím políčkem aktivovat nebo deaktivovat. Pravidlo, které není aktivní, se na příchozí poštu neaplikuje, zůstává pouze uloženo pro případné pozdější použití.

Druhá část uvozená nadpisem Jestliže slouží k definování jedné nebo více podmínek, proti kterým se bude příchozí zpráva testovat. Pokud je podmínek více, je možné pomocí výběrového menu nastavit, zda mají být splněny všechny současně nebo stačí jedna nebo více z nich. Typ podmínky vyberete v menu vyberte nový test. Tomu následně vyplníte klíčové hodnoty pomocí výběrových menu a vyplňovacích polí. Pokud potřebujete testovat některou podmínku v negativním tvaru, zaškrtněte ji políčkem úplně vpravo a klikněte na tlačítko Obrátit význam. Podobně můžete danou podmínku z pravidla vyjmout tlačítkem Smazat.

Následuje popis parametrů, na které lze zprávy testovat:

Obálkou dopisu v elektronické poště se rozumí odchozí a cílová adresa, která může být nepovinně uložena v hlavičkách Return-Path a Envelope-To. Obálka se mění při každé návštěvě poštovního serveru při putování e-mailové zprávy sítí.

Podrobný popis týkající se hlaviček MIME pro elektronickou poštu můžete nalézt v tomto návodu.

Poznámka: Při hledání řetězců v hlavičkách můžete ale nemusíte používat diakritiku a ani na velikosti písmen a mezery se nebere zřetel. Pokud potřebujete nalézt nějaký řetězec zcela přesně, tedy s ohledem na diakritiku a mezery, musíte jej zadat ve formátu quoted-printable. Přesnou podobu řetězce v tomto formátu můžete vykopírovat ze zdrojového kódu hlavičky e-mailu. Ten můžete zobrazit při prohlížení pošty ve WebISu kliknutím na odkaz Zdrojový kód zprávy.

Třetí část uvozená nadpisem proveď následující akce slouží k definování činností, které se s dopisem, splňujícím podmínky z druhé části, provedou. Ve výběrovém menu vpravo lze zvolit, zda se po provedení těchto činností předá dopis dalšímu pravidlu nebo se proces filtrování ukončí. Samotnou akci můžete vybrat ve výběrovém menu a následně vyplnit její parametry podobně jako v podmínkové části. Na následujících dvou obrázcích jsou příklady nastavení filtrovacích pravidel.

Obrázek 7-2. Příklad filtrovacího pravidla

Obrázek 7-3. Jiný příklad filtrovacího pravidla

Následuje popis možných akcí:

Poznámka: Ačkoliv WebIS upozorňuje, že akci odmítnutí nelze kombinovat s jinými, pokud vytváříte jedno pravidlo, může se stát, že se akce odmítnutí zkombinuje s jinou akcí v rámci vyhodnocování více různých pravidel najednou. V takovém případě dojde k chybě a žádná ze zmíněných akcí se neprovede.

Hotová pravidla se uloží do seznamu ve formě věty v přirozeném jazyce, jak je vidět na obrázku níže. Nastavení pravidla můžete upravit kliknutím kamkoliv do rámečku s jeho popisem. Pokud je pravidel v seznamu více, provádějí se v pořadí shora dolů. Měnit pořadí pravidel lze pomocí směrových šipek, které jsou u každého z nich vpravo. Vedle nich je zaškrtávací políčko – tlačítko dole Aktivovat / deaktivovat zapne, resp. vypne všechna označená pravidla. Aktivní pravidla jsou označena fajfkou v pravém horním rohu rámečku.

Obrázek 7-4. Seznam uložených pravidel