Kapitola 7. Filtrovací pravidla příchozí pošty

Obsah
7.1. Obecně o filtrovacích pravidlech
7.2. Konfigurace filtrovacího pravidla

7.1. Obecně o filtrovacích pravidlech

Zpracování příchozí pošty lze výrazně ovlivnit pomocí filtrovacích pravidel. Těch existuje několik skupin a je stanoveno pořadí, ve kterém se na příchozí poštu aplikují. Každá skupina filtrovacích pravidel má svoje přístupová práva. V seznamu pravidel jsou kromě těch pro aktuální skupinu vidět i ta z jiných skupin, která se na příchozí poštu aplikují a uživatel k nim má oprávnění. Filtrovací pravidla se provádějí v tomto pořadí:

Obrázek 7-1. Nabídka globálních filtrovacích pravidel