4.2. Konfigurace účtu

Pouhé vytvoření účtu ke správnému fungování nestačí. Následuje popis jednotlivých nabídek účtu.

4.2.1. Nastavení

Přihlašovací jméno slouží k přístupu ke službám na serveru jako je WebIS, IMAP apod.

Jméno a příjmení představuje skutečné jméno vlastníka účtu, které se například přidává do hlaviček e-mailových zpráv.

Max. vel. schránky neboli kvóta určuje v megabytech velikost diskového prostoru, který má daný účet k dispozici pro poštu. Pokud zůstane hodnota nevyplněna, nastaví se maximum automaticky na 2 GB. Zpráva, která kvótu překročí, se ještě do schránky uloží, další příchozí zprávy zůstanou ve frontě poštovního serveru.

Kontaktní informace obsahují údaje, které se ukládají do doménové sdílené knihy kontaktů. Nově vytvořený účet nemá kontakt v této knize vytvořen. Viz kapitolu o sdílených kontejnerech.

Obrázek 4-2. Konfigurace účtu

4.2.2. Heslo

Na tomto místě nastavujete uživateli heslo, zpravidla před prvním přihlášením, případně když si ho zapomene. Uživatel, který nemá nastaveno žádné heslo, se nebude moci přihlásit k žádné službě na serveru.

Důležitost správně zvoleného hesla se často podceňuje. Lidé někdy alespoň vědí, že by ve svém hesle měli používat nealfanumerické znaky, což ale leckdy končí tak, že si volí hesla jako Dana22, Kam1l nebo něco ještě jednoduššího. Takové heslo potenciální aktivní útočník s pomocí softwarových nástrojů odhalí během několika sekund. Následuje několik jednoduchých pravidel, jak správně volit heslo.

Je užitečné o těchto pravidlech uživatele poučit.

Obrázek 4-3. Heslo

4.2.3. Povolené služby

V této nabídce jsou vidět služby, které jsou na serveru nainstalovány. Jejich počet se může lišit v závislosti na tom, jaký serverový produkt máte zakoupen. Na obrázku níže je vidět nabídka serveru, který obsahuje všechny služby.

Obrázek 4-4. Povolené služby

4.2.4. Přezdívky

Jeden uživatel může pro přijímání pošty současně používat více jmen pro svůj e-mailový účet. Těmto jménům se říká přezdívky. Přezdívku lze se skutečným názvem účtu zaměňovat nejen při zasílání pošty na tento účet. Lze ji také využívat jako přihlašovací jméno do WebISu nebo Administrace. Nelze ji však použít pro přihlášení ke službám IMAP, POP3, SMTP apod. Přezdívka má vždy stejnou doménu jako účet, ke kterému patří.

Obrázek 4-5. Přezdívky

4.2.5. Přeposílání pošty

Pokud v této nabídce není vyplněna žádná mobilní ani e-mailová adresa, pak se pošta vždy doručuje do schránky účtu.

Před odesláním pošty na SMS bránu mobilní adresy se z e-mailu odstraní přílohy, přebytečné znaky, mezery, zruší se diakritika a text se převede do zhuštěné podoby. Převod a odesílání na mobil lze ovlivnit přepínači uvedenými za mobilní adresou:

Zadaná mobilní adresa s parametry tedy může vypadat např. takto: +420604123456@sms.eurotel.cz PPDT 50

Poznámka: Zakázat doručování do schránky má smysl, pokud je příliš plná nebo pokud vlastník účtu již není v systému aktivní, ale přesto chce ještě přechodnou dobu dostávat poštu z této adresy.

Obrázek 4-6. Přeposílání

4.2.6. Skupiny

Poštovní účty v rámci jedné domény mohou být organizovány do skupin, které slouží převážně pro hromadnou distribuci pošty a pro hromadné nastavování přístupových práv. Přístupová práva uživatele pak odpovídají součtu jeho přístupových práv a přístupových práv skupiny, jíž je členem.

V seznamu jsou vidět všechny skupiny v doméně. Členství v nich se zadává zaškrtnutím příslušného políčka napravo. Účet může být i členem skupiny z jiné domény. V tom případě je ale třeba zadat celý její název včetně domény. Nové nastavení členství ve skupinách potvrďte tlačítkem Použít.

Člen skupiny získá práva skupiny, která jsou jí přidělena ke konkrétním objektům (kontakty, sdílené složky apod.). Účet ovšem nepřebírá nastavení povolených služeb z nastavení skupin.

Obrázek 4-7. Skupiny

4.2.7. Souborový server

V této nabídce máte možnost konfigurovat souborový server pro jednotlivého uživatele. Ačkoliv je výhodnější a jednodušší mít přihlašovací skripty a domovské adresáře definovány společně pro celou doménu, v některých výjimečných případech může být potřeba nastavit je jinak. Popis nastavení jednotlivých položek je popsán v příslušné části kapitoly o souborovém serveru.

V tomto formuláři je několik voleb navíc.

Obrázek 4-8. Nastavení přihlašování do domény pro uživatele

4.2.8. Další nastavení

Menu v této záložce obsahuje volby pro administrátorský přístup ke sdíleným kontejnerům. Dále obsahuje nastavení přístupových práv a filtrovacích pravidel účtu.

Obrázek 4-9. Další nastavení účtu