13.3. Antivirový subsystém

Součástí poštovního serveru je kvalitní antivirový subsystém, který umožňuje kontrolovat nejen příchozí a odchozí poštu, ale také periodicky provádět antivirovou kontrolu sdílených souborů na souborového serveru.

Obrázek 13-5. Seznam služeb serveru

Antivir umí kromě hledání virů v přílohách zpráv rovněž preventivně blokovat přijetí zpráv, které obsahují soubory nežádoucích typů. Jsou to obvykle spustitelné soubory, které jsou součástí nevyžádané pošty a často obsahují viry.

Ve formuláři můžete zadat seznam přípon souborů, které si nepřejete přijímat. Můžete je zadávat v jednom řádku oddělené čárkou nebo každou na nový řádek. Mezi obvyklé blokované přípony patří například exe, bat, cmd, com nebo dll.

Pokud je doručena zpráva, která obsahuje soubor blokovaného typu, odešle se odesílateli upozornění o tom, že zprávu nebylo možno doručit. Ještě před tím je ale přiložený soubor prohledán. Pokud je v něm nalezen virus, celá zpráva se zahodí a žádné upozornění se neposílá.

Tento systém může spolupracovat s různými volně šiřitelnými nebo komerčními antivirovými systémy a jistotu zachycení viru navíc násobit tím, že se do automatické detekce virů zapojí více antivirů. V současné době je možná součinnost těchto antivirů:

Mezi základní vlastnosti antivirového subsystému patří: