13.4. Poštovní server

Poštovní server je server, který odesílá a přijímá poštu. Doménové jméno (např. mail.domena.cz) je jméno, pod kterým tento stroj komunikuje s ostatními poštovními servery na Internetu. Pro toto jméno by měl existovat DNS překlad na jeho veřejnou IP adresu, jinak okolní servery mohou poštu přicházející z tohoto serveru odmítnout.

Pokud velikost příchozí nebo odchozí zprávy překročí hodnotu nastavenou v poli Max. velikost e-mailu (MB), zpráva se nedoručí, resp. neodešle, v případě příchozí zprávy se vrátí odesílateli spolu s chybovým hlášením.

Obrázek 13-6. Seznam služeb serveru