13.5. Souborový server

Souborovému serveru je věnována samostatná kapitola.

Obrázek 13-7. Seznam služeb serveru