13.6. Odkazy na WebIS

Zde můžete zadat internetovou adresu, ze které je možný přístup do WebISu na Vašem serveru. Zejména ji využijí ti uživatelé, kteří sice používají WebIS k různým činnostem, ale poštu čtou v některém poštovním klientovi, jako je Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook.

Poznámka: Korektní URL adresa pro přihlašování do WebISu může vypadat např. následovně: http://mail.domena.cz .

Do pole URL adresa WebIS se vyplňuje adresa, přes kterou je univerzálně možné se z Internetu připojit k WebISu na vašem serveru. Používá se v odkazech na nové žádosti a události při automatickém oznamování uvnitř systému elektronickou poštou.

Obrázek 13-8. Seznam služeb serveru