Kapitola 6. Přístupová práva

Obsah
6.1. Obecně o přístupových právech
6.2. Hierarchie přístupových práv
6.3. Zadávání a rušení přístupových práv
6.4. Jednotlivá práva a úroveň oprávnění

6.1. Obecně o přístupových právech

Účty, skupiny, domény, kontakty, knihy kontaktů a další objekty v Administraci a WebISu nazveme obecným termínem objekty. Každý objekt obsahuje informaci, kdo s ním může pracovat a jakým způsobem. Tuto informaci pak nazýváme přístupovými právy daného objektu.

Přístupová práva se nastavují hierarchicky pro každý objekt nebo třídu objektů zvlášť. Existuje tedy globální nastavení práv pro celou Administraci, pro doménu, pro skupinu, pro účet apod. Taková nastavení lze pro každý objekt nalézt v jeho nabídce v záložce Další nastavení jako poslední odkaz v seznamu.

Obrázek 6-1. Umístění přístupových práv pro účet