6.3. Zadávání a rušení přístupových práv

6.3.1. Zadávání

Při zadávání práv u objektu je zapotřebí nejprve specifikovat uživatele, kterých se práva budou týkat.

Uživatele přidáte tlačítkem + Uživatel, které je úplně dole na stránce, více uživatelů můžete zadat za sebe oddělené čárkou a k jejich výběru můžete využít ikonu knihy pro rychlý přístup ke kontaktům.

Uživatele je možné zadat těmito způsoby:

Skupiny přidáte tlačítkem + Skupina, které je úplně dole na stránce, více skupin můžete zadat za sebe oddělené čárkou a k jejich výběru můžete využít ikonu knihy pro rychlý přístup ke kontaktům.

Skupiny je možné zadat těmito způsoby:

Poznámka: Při vytvoření nového objektu nebo při modifikaci přístupových práv se všechny hodnoty self převedou na skutečná jména uživatelů, pokud je to možné. Pokud se pomocí takového převodu objeví v přístupových právech dvě stejná jména, použije se nastavení pro to, které bylo zadáno přesněji, resp. nebylo zadáno pomocí nějaké proměnné. Při rekurzivním nastavování práv se pro zanořené objekty proměnné nahrazují skutečnými jmény.

Poznámka: Při přidávání objektu obsahujícím doménu se všechny hodnoty self převedou na skutečná jména domény, pokud je to možné. Potom se varianta s proměnnou ponechá pouze v šablonách pro zanořenou doménu a přidá se převedená varianta, pomocí které se provádí výsledná modifikace všech práv mimo šablon pro zanořenou doménu. Pokud zadáte například admins@self, práva se rozdělí na dvě nepřekrývající se části: v admins@self zůstanou práva pro zanořenou doménu a v admins@vysledna.domena jsou zbylá práva.

6.3.2. Rušení

Při rušení všech práv konkrétního uživatele nebo skupiny je potřeba nejprve zvolit nejvyšší úroveň nastavení práv, na které je chcete rušit (tedy např. nastavení účtu, domény nebo celé Administrace). V ní pomocí tlačítka s červeným zatržítkem, které je zcela napravo na stejném řádku jako dané vstupní pole, odznačíte všechna práva pro daného uživatele nebo skupinu. Uložením nastavení tlačítkem Použít vpravo dole na stránce vyjmete daný subjekt z nastavení přístupových práv.

Poznámka: Pokud má uživatel právo zápisu do skupiny, může z ní smazat jakéhokoliv uživatele, kterého má právo zobrazit, bez ohledu na jeho další nastavení práv.