6.2. Hierarchie přístupových práv

Pro každý objekt je možné nastavovat jak přístupová práva pro samotný objekt, tak speciální přístupová práva, tzv. šablony nových objektů, které se kopírují do přístupových práv nově vytvořených podobjektů.

Nejdůležitější a nejrozsáhlejší šablony nových objektů se nacházejí v kořeni stromu, který obsahuje informace o přístupových právech všech nových objektů v systému. V případě vytvoření domény, například "cz", se její práva nastaví podle šablon v kořeni stromu a současně se do ní z kořene zkopíruje část šablon. Stejným způsobem se šablony i standardní práva kopírují z domény do účtů, skupin a podobně, takže nastavení šablon z kořene stromu se postupně projeví ve všech úrovních stromu.

Poznámka: Pokud administrátor mění příslušnost uživatelů ve skupinách, pak se nové nastavení těmto uživatelům projeví až po odhlášení a opětovném přihlášení do WebISu nebo Administrace. Do té doby si systém stále pamatuje nastavení od posledního přihlášení a jím se řídí.

Obrázek 6-2. Přístupová práva a šablony pro celý server