5.2. Konfigurace skupiny

Příklad 5-1. Vytvoření skupinove e-mailové schránky

Skupinová e-mailová schránka představuje jedno z možných využití skupin v doméně a vyžaduje relativně nejvíce nastavování. Pokud skupina existuje, je nutné do ní přidat uživatele v záložce Členové skupiny, dále umožnit příjem skupinové pošty v záložce Povolené služby a také nastavit oprávnění ke skupině na stránce Další nastavení/Přístupová práva ke skupině tak, aby ji její členové mohli vidět, číst a případně do ní zapisovat. Následně si uživatelé mohou tuto nově sdílenou poštovní složku přidat ve WebISu mezi ty, ze kterých chtějí novou poštu číst.

5.2.1. Nastavení

Jméno skupiny slouží k jednoznačné identifikaci skupiny a používa se při nastavování přístupových práv a doručování skupinové pošty.

Max. vel. schránky neboli kvóta určuje v megabytech velikost diskového prostoru, který má daná skupina k dispozici pro poštu. Pokud zůstane hodnota nevyplněna, nastaví se maximum automaticky na 2 GB. Zpráva, která kvótu překročí, se ještě do schránky uloží, další příchozí zprávy zůstanou ve frontě poštovního serveru.

Kontaktní informace obsahují údaje, které se ukládají do doménové sdílené knihy kontaktů. Nově vytvořená skupina nemá kontakt v této knize vytvořen. Viz kapitolu o sdílených kontejnerech.

Obrázek 5-2. Velikost schránky

5.2.2. Členové skupiny

V seznamu jsou vidět všechny účty v doméně, které lze do skupiny přidat. Zaškrtněte účty, které má skupina obsahovat a klikněte na Použít. Ve skupině mohou být také účty z jiných domén, které existují na serveru. Pro přidání takového cizího účtu je třeba zadat do vstupního pole jeho celé jméno a kliknout na Přidat.

Člen skupiny získá práva skupiny, která jsou jí přidělena ke konkrétním objektům (kontakty, sdílené složky apod.). Účet ovšem nepřebírá nastavení povolených služeb z nastavení skupin.

Obrázek 5-3. Členové skupiny

5.2.3. Přezdívky

Pro přezdívky skupin platí stejná pravidla jako pro přezdívky účtů.

Obrázek 5-4. Přezdívky

5.2.4. Povolené služby

V této nabídce jsou vidět služby, které jsou na serveru naistalovány. Jejich počet se může lišit v závislosti na tom, jaký serverový produkt máte zakoupen. Je jich také méně než u účtů, poněvadž jménem skupiny se nelze přihlašovat ke službám na serveru. Na obrázku níže je vidět nabídka serveru, který obsahuje všechny služby.

Obrázek 5-5. Povolené služby

5.2.5. Přeposílání pošty

Pokud v této nabídce není vyplněna žádná mobilní ani e-mailová adresa, ani zaškrtnuto přeposílání na adresy členů, pak se pošta vždy doručuje do schránky skupiny.

Pravidla pro přeposílání zpráv na SMS adresu jsou totožná jako pro přeposílání z účtů.

Poznámka: V případě, že se pošta pro skupinu ukládá do schránky skupiny, je nutné ji nasdílet, aby k ní jednotliví členové, případně další uživatelé mohli mít přístup. Nasdílení je možné přes záložku Přístupová práva. Blíže se touto problematikou zabývá kapitola o přístupových právech.

Obrázek 5-6. Přeposílání pošty

5.2.6. Další nastavení

Menu v této záložce obsahuje volby pro administrátorský přístup ke sdíleným kontejnerům. Dále obsahuje nastavení přístupových práv a filtrovacích pravidel skupiny.

Obrázek 5-7. Další nastavení skupiny