Kapitola 5. Skupiny

Obsah
5.1. Vytvoření a smazání skupiny
5.2. Konfigurace skupiny

Skupiny stejně jako poštovní účty nemají globální platnost, vždy musí patřit do nějaké domény. Jména skupin nelze použít pro přihlašování ke službám na serveru, jako je WebIS nebo Administrace. Hlavní funkcí skupin je zjednodušení hromadné distribuce pošty a nastavování přístupových práv.

5.1. Vytvoření a smazání skupiny

Před vytvořením skupiny je nejprve potřeba vybrat doménu, do které účet bude patřit. V záložce Skupiny se zobrazí seznam skupiny, které do ní patří. Tlačítkem Přidat.. nebo stejnojmennou volbou v menu Skupiny vytvoříte novou skupinu. Stačí zadat lokální část adresy nové skupiny. V názvu skupiny můžete použít pouze malá písmena bez diakritiky, číslice, tečku a pomlčku. Označené skupiny a všechnu poštu v nich můžete zrušit volbou Smazat, která je rovněž v menu Skupiny. Pokud je pro skupinu vytvořen kontakt v doménové knize, zůstane po smazání skupiny zachován. Při smazání skupiny zůstanou účty členů nedotčeny.

Poznámka: V případě nutnosti můžete zadat úplné jméno skupiny s jinou doménou a vytvořit ji tím na jiném místě. Musíte mít ovšem pro tuto operaci v cílové doméně dostatečné oprávnění.

Při velkém množství skupin je užitečné používat filtry – menu Filtr obsahuje několik vyhledávacích kritérií. Při vyhledávání je možno zadávat podřetězce, ale nejsou podporovány žádné zástupné znaky.

Obrázek 5-1. Seznam skupin