4.3. Přístup k poště

Kromě WebISu lze poštu přijímat a odesílat i z externích poštovních klientů jako je Mozilla Thunderbird nebo MS Outlook. Stačí vytvořit a nakonfigurovat účet. Při nastavování účtu pro naše servery patří následující pravidla:

4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird

Po prvním spuštění aplikace Thunderbird zvolte v hlavním menu Soubor -> Nový -> Účet... a vyplňujte údaje v průvodci nastavení. Vzorově vytvořený účet můžete vidět na obrázku níže.

Obrázek 4-10. Vzorové nastavení nového účtu

Po potvrzení zadaných informací se účet vytvoří a po zadání hesla můžete přistupovat k poštovní schránce na serveru.

Obrázek 4-11. Otevřená e-mailová zpráva

Aby bylo možno poštu korektně a bezpečně odesílat, je nutné ještě nastavit server pro odchozí poštu v nabídce Nástroje -> Nastavení účtu... -> Server odchozí pošty (SMTP). Vzorové nastavení je opět na obrázku níže.

Obrázek 4-12. Vzorové nastavení SMTP

4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook

Po prvním spuštění aplikace Outlook zvolte v hlavním menu Nástroje -> E-mailové účty... -> Přidat nový e-mailový účet. Následně zvolte typ serveru, preferovaný je IMAP. Klepněte na Další a vyplňte údaje k účtu podle následujícího obrázku.

Obrázek 4-13. Vzorové nastavení účtu

Aby bylo možno poštu korektně a bezpečně odesílat, je nutné ještě zapnout zabezpečený režim komunikace (SSL) a nastavit ověřování jména a hesla pro server odchozí pošty v nabídce Nástroje -> E-mailové účty... -> Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty. Následně v tabulce klepněte na svůj účet a na tlačítko Změnit, dále na tlačítko Další nastavení a na záložky Server pro odchozí poštu a Upřesnit. Vzorové nastavení je opět na obrázku níže.

Obrázek 4-14. Vzorové nastavení pro SMTP