Kapitola 4. Účty

Obsah
4.1. Vytvoření a smazání účtu
4.2. Konfigurace účtu
4.3. Přístup k poště

Uživatelské účty reprezentují fyzické e-mailové schránky. Protože na serveru může být mnoho nezávislých domén, nemají uživatelské účty globální platnost, ale je vždy nutné určit jejich příslušnost do dané domény.

4.1. Vytvoření a smazání účtu

Před vytvořením poštovního účtu je nejprve potřeba vybrat doménu, do které účet bude patřit. Po zvolení domény se zobrazí seznam účtů, které do ní patří. Tlačítkem Přidat.. nebo stejnojmennou volbou v menu Účty vytvoříte nový účet. Stačí zadat lokální část adresy nového účtu. V názvu účtu můžete použít pouze malá písmena bez diakritiky, číslice, tečku a pomlčku. Označené účtu a všechnu poštu v nich můžete zrušit volbou Smazat, která je rovněž v menu Účty. Pokud je pro účet vytvořen kontakt v doménové knize, zůstane po smazání účtu zachován.

Mazání účtů je omezeno pouze nastavením přístupových práv. Členství ve skupinách či neprázdný obsah schránky daného účtu nemá na možnost smazání účtu žádný vliv s výjimkou případu, že je tento účet jediným členem skupiny, která má v menu Povolené služby zatrženu volbu Doručování poštu a současně v menu Přeposílání volbu Přeposílat členům skupiny.

Poznámka: Pravidla pro pojmenovávání účtů by měla být jednotná pro celou doménu. Každý účet by měl jednoznačně identifikovat svého majitele, ponechat dostatečný prostor pro přidání dalších účtů a být snadno zapamatovatelný jak pro svého vlastníka, tak pro další uživatele. Nejčastěji používaná konvence je jmeno.prijmeni@domena.cz. Je zcela nevhodné pojmenovávat účty různými zkratkami, přezdívkami apod.

Při velkém množství účtů je užitečné používat filtry – menu Filtr obsahuje několik vyhledávacích kritérií. Při vyhledávání je možno zadávat podřetězce, ale nejsou podporovány žádné zástupné znaky.

Obrázek 4-1. Vytvoření účtu