3.8. Volitelné položky objektů

Ke kontaktům a událostem WebISu lze přidávat vlastní položky. Jejich nastavení je v Administraci WebISu u domény, v záložce Další nastavení a nabídce Volitelné položky kontaktů resp. Volitelné položky událostí. V principu je nastavení pro všechny typy objektů stejné. U každé volitelné položky lze nastavit následující údaje:

Obrázek 3-10. Volitelné položky u kontaktu WebISu

Obrázek 3-11. Nastavení volitelných položek

Obrázek 3-12. Zobrazení volitelné položky v seznamu a vyhledávání pomocí speciálního filtru