Kapitola 12. Archiv hlášení

Jednotlivé systémy serveru ukládají informační a chybová hlášení do souborů. V závislosti na nastavení periody pro ukládání těchto záznamů se jednotlivá hlášení komprimují do archivů a jsou v této sekci k dispozici ke stažení. Hlášení, které ještě nebylo zkomprimováno po tzv. rotaci logů, má v seznamu aktivní odkaz a lze jej přímo v Administraci prohlížet. Jinak lze každé hlášení stáhnout na disk. Kritérium pro rotaci záznamu může být pro každou službu jiné (např. velikost souboru), ale obvykle k ní dochází pravidelně jednou denně. Aby uživatel mohl prohlížet systémová hlášení, musí mít oprávnění vypsat a číst v globálních přístupových právech, v kategorii k tomuto serveru.

Archiv hlášení obsahuje:

Obrázek 12-1. Seznam archivu hlášení

Na obrázku níže vidíte výpis aktivního záznamu. Pomocí tlačítka Obnovit znovu načtete obsah záznamu. Tato funkce má význam pouze u aktivních záznamů. Ve vyhledávacím poli můžete odesláním dotazu zvýraznit všechny řádky, které obsahují zadaný vzorek. Hledání probíhá plnotextově nad každou řádkou záznamu bez ohledu na velikosti písmen, takže lze zadávat dotazy jako "] INF" nebo ":46". Nelze ovšem využívat žádných zástupných znaků. Tlačítkem Hledat další odešlete dotaz na další stranu seznamu. Počet zobrazených řádků na stránce lze měnit ve výběrovém menu, které je v horní liště napravo.

Obrázek 12-2. Výpis aktivního hlášení