11.9. Přístupová práva

Přístupová práva pro sítě a podsítě se řídí stejnými pravidly, která jsou popsána v kapitole Přístupová práva. Pouze oprávnění zobrazit graf je nové. Pokud má uživatel nebo skupina toto oprávnění nastaveno, uvidí graf pro tuto síť ve WebISu v sekci Účtování.

Obrázek 11-18. Příklad nastavení přístupových práv na rozhraní.