13.8. Ostatní možné služby

Některé další služby serveru je možné aktivovat, ale většina instalovaných serverů je nemá, jelikož nejsou zapotřebí.

Modemy – zde je možné nastavit dobu trvání silného a slabého provozu a minutovou sazbu pro každý z nich, pokud někteří uživatele přistupují k WebISu prostřednictvím modemu. Server RADIUS následně nabízí statistiky připojení a výpočet ceny v záložce Využití modemu v nastavení domén a účtů.