11.5. Archiv síťového provozu

Archiv síťového provozu je databáze, do které se dlouhodobě ukládají informace o přenosech dat na lokální síti. Můžete sledovat grafy přenosových rychlostí zvolené sítě při komunikaci s Internetem, rozšířené o výpočet skutečného množství přenesených dat. Záznam grafů slouží zejména ke sledování dlouhodobých statistik, ale lze je používat i ve spojení s nastavením kontroly síťového toku. Pokud je nastaven maximální tok, zobrazí se v grafu jako modrá čára.

Pokud v tabulce Sledované sítě zvolíte síť, která má podsítě, zobrazí se ve výsledné tabulce všechny setříděny podle množství přenesených dat. Barevně je ovšem odlišeno a zobrazeno v grafu pouze prvních šest (pod)sítí, jinak by graf mohl být zcela nepřehledný. Pokud potřebujete zobrazit jiné nebo konkrétní sítě, označte je zaškrtávacími políčky a klikněte na tlačítko Zobrazit jen vybrané. Následně se také překreslí barevná legenda pro graf. Pokud tlačítko použijete v okamžiku, kdy není označena žádná síť, zobrazí se opět všechny sítě, resp. prvních šest.

Rozbalovací menu nad grafem umožňuje tyto funkce:

V liště pod grafem můžete ve výběrovém menu přepínat konkrétní časový interval pro vodorovnou osu grafu. Škála pro svislou osu se počítá automaticky podle naměřených hodnot. Tlačítka s lupou slouží k přepínání časových rozsahů z menu s tím, že přiblížení grafu znamená zobrazení následujícího kratšího intervalu z menu a obráceně. Na časové ose se lze rovněž posunovat pomocí směrových šipek v téže liště. V řádku těsně nad vykresleným grafem se v každém případě zobrazuje aktuální časový interval.

Poznámka: Databáze aktuálních údajů se pro každé časové období doplňuje kontinuálně a v závislosti na konfiguraci serveru se rovněž obměňuje přepisováním starých dat. To prakticky znamená, že po několika dnech až měsících jsou přepsána grafová data z nejjemnějšího časového členění. V takovém případě se graf zobrazí jako zmenšenina nejbližšího grafu, který ještě obsahuje přesná data. Pokud tedy zastarají informace o minutách, použije se graf pro hodiny apod. Obvykle potom graf vypadá jako rovná čára nebo schod.

Obrázek 11-10. Příklad denního grafu na síťovém rozhraní.