2.2. Vyhledávání

Formulář v této sekci slouží k rychlému nalezení účtu, skupiny, domény nebo subdomény na serveru. Do prvního vstupního pole před znakem @ se vpisují jména nebo části jmen pro účty a skupiny, do druhého pole pak jména nebo části jmen doména a subdomén. Při vyhledávání lze využít znaku *, který nahrazuje libovolný počet jiných znaků. Zadáním samotné hvězdičky se zobrazí všechny účty a skupiny, respektive domény. Kliknutím na název nalezeného objektu se přepnete do podrobného nastavení v příslušné sekci.

V tabulce Souhrnné informace jsou uvedeny nastavené limity pro počty objektů, povolených služeb na serveru a diskový prostor vymezený pro poštovní schránky. Červená čísla znamenají, že limit byl dosažen nebo překročen. Nevyplněná hodnota znamená, že limit není nastaven. Tlačítkem Podrobné informace se zobrazí všechny limity u všech dostupných služeb pro jednotlivé objekty.

Obrázek 2-4. Příklad vyhledávacího filtru nad účty a doménami