Kapitola 2. Navigace

Obsah
2.1. Záložky
2.2. Vyhledávání

K Administraci se přistupuje přes Internet prostřednictvím webového prohlížeče. Po přihlášení uvidíte pracovní plochu, která je rozdělena na tři svisle oddělené oblasti.

Obrázek 2-1. Hlavní nabídka Administrace

2.1. Záložky

Záložky v sloupci nalevo se mění podle toho, jaký objekt máte aktuálně zvolen. Název objektu je zobrazen v červeném obdélníku v horní středové části obrazovky. Na obrázcích níže je vidět nabídka pro doménu a nabídka pro uživatele v doméně.

Obrázek 2-2. Nabídka pro zvolenou doménu

Obrázek 2-3. Nabídka pro zvoleného uživatele