Rychlý výběr kontaktu

U mnoha dialogových oken můžete vidět za vstupními poli ikonu knížky . Ta slouží ke snadnějšímu vkládání přihlašovacích jmen a e-mailových adres z knih kontaktů. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře nový panel, ve kterém lze ve výběrovém menu zvolit, ze které knihy kontaktů se mají kontakty zobrazit. Implicitně se zobrazuje obsah všech knih, které máte nastaveny ve stromu knih.

Pole Kontakt slouží jako filtr pro zúžení výběru ve zvoleném seznamu kontaktů. Jako výsledek filtru jsou zobrazeny kontakty, u nichž se část e-mailové adresy kontaktu s výrazem zadaným ve filtru.

Obrázek 2.9. Výběr kontaktů

Výběr kontaktů