Kapitola 2. Obecné kapitoly

Obsah

Navigace
Přístupová práva
Uživatelské sekce
Třídění
Filtrování
Rychlý výběr kontaktu
Panel úkolů
Další ovládací prvky

V této části jsou popsána obecná témata ovládání a nastavení, která jsou společná pro více oblastí systému InChange.

Navigace

Obrázek 2.1. Navigace v InChange

Navigace v InChange

Uživatelské rozhraní systému InChange se dělí na tyto oblasti:

  • horní nabídková lišta – obsahuje záložky modulů InChange, např. Pošta, Kontakty, Kalendáře atd. Počet zobrazených záložek v nabídce se může lišit v závislosti na druhu služby, kterou máte na svém pracovišti nainstalován, nebo na nastavení přístupových práv v administrační části InChange. V pravé části lišty je ikona zpřístupňující nápovědu, jméno přihlášeného uživatele a tlačítko Odhlásit, kterým ukončíte svou práci v InChange.

  • pracovní plocha – zbývající část obrazovky, kde se zobrazuje obsah aktuálního modulu InChange. Pracovní plocha nejdůležitějších modulů se dále sestává z těchto částí:

    • strom – je v levé části pracovní plochy a obsahuje seznam vlastních a sdílených složek, knih nebo kalendářů (souhrnně nazývaných také kontejnery) ve formě stromu a nahoře rozbalovací menu pro práci s nimi,

    • pracovní panel – je umístěn pod horní nabídkovou lištou a obsahuje rozbalovací menu pro práci s objekty, nejpoužívanější tlačítka funkcí a vstupní pole pro filtrování objektů,

    • seznam objektů – obsahuje samotné e-mailové zprávy, kontakty, události nebo úkoly. Podrobný obsah jednotlivého objektu zobrazíte dvojklikem kamkoliv do konkrétního řádku v tabulce.