Přístupová práva

Přístupová práva ovlivňují, jak bude daný kontejner (složka, kniha nebo kalendář) nebo obyčejný objekt (kontakt, událost nebo úkol) přístupný jiným uživatelům. Nastavení práv kontejnerů lze nalézt v záložce Přístupová práva v dialogovém okně pro změnu nastavení kontejneru.

Při zadávání práv u objektu je zapotřebí nejprve specifikovat uživatele, kterých se práva budou týkat.

Uživatele přidáte v menu Přidat volbou Uživatele. Toto menu se nachází v liště nad tabulkou přístupových práv. V dialogovém okně, které se objeví je rozbalovací menu, v němž můžete vybrat konkrétní uživatelské jméno.

Skupinu přidáte rovněž v menu Přidat volbou Skupinu. V dialogovém okně, které se objeví je rozbalovací menu, v němž můžete vybrat konkrétní jméno skupiny.

Záznam v tabulce přístupových práv můžete zrušit tak, že jej označíte kliknutím do prostoru řádku v tabulce a pak kliknete na Smazat.

Obrázek 2.2. Přístupová práva knihy kontaktů

Přístupová práva knihy kontaktů

Na obrázku výše vidíte seznam uživatelů a skupin, kteří mají nastavena přístupová práva ke sdílené knize. Seznam je uspořádán podle abecedy a vždy obsahuje vlastníka knihy, který má ke všem úrovním knihy všechna práva. Každá skupina nebo uživatel může mít nastavena práva nejen k samotné knize, ale také zvlášť pro podknihy. Totéž platí pro kalendáře.

Práva, která můžete uživateli nebo skupině nastavovat u každého objektu obsahujícího jiné objekty, jsou následující:

Obrázek 2.3. Rozšířené nastavení přístupových práv

Rozšířené nastavení přístupových práv

Rozšířené nastavení přístupových práv lze otevřít kliknutím na ikonu . Další oprávnění se týkají možnosti vytváření podknih, resp. podkalendářů a dále objektů v nich, jak je vidět na obrázku výše. Základní nastavení práv se týká nastavení řádku Práva k nové položce (objektu), který je v rozšířeném nastavení zvýrazněn. Toto nastavení slouží jako šablona pro ostatní řádky. Pokud je v jednom sloupci rozšířených práv označeno alespoň jedno políčko mimo řádek šablony, ale nejsou zvoleny všechny, je nastavení práv považováno za nestandardní a v tom případě se v základním nastavení práv zobrazí ikona . Kliknutím na ni se sjednotí nastavení rozšířených práv podle nastavení řádku v šabloně.

Pro knihy a podknihy jsou v rozšířeném nastavení práv ještě práva položky a knihy. Ty se týkají možnosti vytvářet v dané knize objekty nebo další podknihy.

Pro poštovní složky existují následující specifická práva:

Obrázek 2.4. Přístupová práva poštovní složky

Přístupová práva poštovní složky

Příklad 2.1. Nasdílení složky uživateli nebo skupině

Uživatel má vytvořenu knihu kontaktů, kterou chce sdílet pro čtení také s nějakou skupinou. Nejdříve tedy zvolí v rozbalovacím menu Knihy akci Nastavit... V novém okně zvolí danou knihu ve stromu sekcí a knih a klikne na záložku Přístupová práva. V menu Přidat zvolí Skupinu, vybere danou skupinu v rozbalovacím menu a nastaví práva tak, že budou vyplněny sloupce pro práva vypsat a číst. Tlačítkem Použít uloží nastavení. Uživatelé cílové skupiny ovšem neuvidí sdílenou knihu automaticky. Musí si nejprve nastavit, že ji chtějí v seznamu knih vidět. Viz kapitolu Uživatelské sekce...