Manuál k systému InChange


Obsah

1. Přihlášení do systému
Přihlášení
Problémy s přihlášením
2. Obecné kapitoly
Navigace
Přístupová práva
Uživatelské sekce
Třídění
Filtrování
Rychlý výběr kontaktu
Panel úkolů
Další ovládací prvky
3. Pošta
Navigace
Poštovní složky
Vytvořit složku
Nastavit složku
Smazat složku
Vyprázdnit složku
Obnovit seznam
Odebírané složky
Obsah složky
Třídění
Filtrování
Příznaky zpráv
Nabídková lišta a rozbalovací menu pro zprávy
Napsat zprávu
Hlavička zprávy
Další volby
Přístup k poště z externí poštovní aplikace
Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird
Přidání účtu v aplikaci MS Outlook
Bezpečná komunikace
Vytvoření a instalace osobního certifikátu a klíče
Elektronický podpis
4. Kontakty
Navigace v kontaktech
Knihy kontaktů
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit..
Jednotlivé kontakty
Přidat kontakt
Filtrování
Smazat
Napsat e-mail
Kopírovat...
Přesunout...
Poslat vizitku
5. Kalendáře
Navigace v kalendářích
Kalendáře
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu...
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit..
Události
Denní zobrazení
Týdenní zobrazení
Měsíční zobrazení
Roční zobrazení
Filtrování v kalendářích
Práce s událostmi
Přidat
Změna události
Smazat
Kopírování a přesouvání událostí mezi kalendáři
Schůzky
Vytvoření schůzky
Účast na schůzce
6. Úkoly
Navigace v úkolech
Knihy úkolů
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit...
Jednotlivé úkoly
Přidat úkol
Filtrování
Změna úkolu
Smazat
Kopírovat...
Přesunout...
7. Nastavení
Prostředí
Nastavení hesla
Automatické přihlášení
Obecné nastavení pošty
Identity
Volba identity
Automatická odpověď
Filtrování pošty
Filtrování pošty v klientovi Mozilla Thunderbird
Filtrování pošty v klientovi MS Outlook
Certifikáty
Nastavení kalendáře
8. Přílohy
IMAP versus POP3
Vzdálené kontakty
Přístup ke kontaktům z Mozilla Thunderbirdu
Přístup ke kontaktům z MS Outlook Express
Slovníček

Seznam obrázků

1.1. Přihlášení InChange
1.2. Chybné přihlášení do systému
2.1. Navigace v InChange
2.2. Přístupová práva knihy kontaktů
2.3. Rozšířené nastavení přístupových práv
2.4. Přístupová práva poštovní složky
2.5. Nastavit, co zobrazovat
2.6. Nastavení sekcí
2.7. Třídění v jednotlivých sekcích
2.8. Příklad filtru
2.9. Výběr kontaktů
2.10. Panel úkolů
2.11. Kontextové menu
2.12. Funkce drag and drop
3.1. Zobrazení e-mailových zpráv pod seznamem
3.2. Zobrazení e-mailových zpráv vedle seznamu
3.3. Rozbalovací menu pro poštovní složky
3.4. Vytvořit složku
3.5. Nastavení složky
3.6. Přístupová práva složky
3.7. Doručená pošta
3.8. Možnosti třídění
3.9. Příklad filtru
3.10. Menu pro zprávy
3.11. Napsat zprávu
3.12. Vzorové nastavení nového účtu
3.13. Otevřená e-mailová zpráva
3.14. Vzorové nastavení SMTP
3.15. Vzorové nastavení účtu
3.16. Vzorové nastavení pro SMTP
3.17. Osobní certifikát a klíč u poštovní identity
3.18. Elektronický podpis u nové rozepsané zprávy
3.19. Podepsaná e-mailová zpráva
4.1. Knihy kontaktů
4.2. Správa knih kontaktů
4.3. Přidat knihu kontaktů
4.4. Manažer knih kontaktů a uživatelských sekcí
4.5. Přístupová práva knihy kontaktů
4.6. Jednotlivé kontakty
4.7. Přidat kontakt
4.8. Příklad filtru
5.1. Kalendáře – pracovní plocha
5.2. Správa kalendářů
5.3. Vytvořit nový kalendář
5.4. Nastavení kalendáře
5.5. Přístupová práva kalendáře
5.6. Zobrazení denního kalendáře
5.7. Zobrazení týdenního kalendáře
5.8. Zobrazení měsíčního kalendáře
5.9. Zobrazení ročního kalendáře
5.10. Příklad filtru
5.11. Menu pro práci s událostmi
5.12. Vytvoření nové události
5.13. Nová událost – opakování
5.14. Vytvoření schůzky – možnosti nastavení
5.15. E-mailová zpráva s popisem události a ovládací lištou
6.1. Knihy úkolů
6.2. Správa knih úkolů
6.3. Přidat knihu úkolů
6.4. Nastavení knihy
6.5. Přístupová práva knihy úkolů
6.6. Jednotlivé úkoly
6.7. Přidat úkol
6.8. Stav úkolu
6.9. Příklad filtru
7.1. Nastavení prostředí
7.2. Nastavení nového hesla
7.3. Automatické přihlášení
7.4. Registrace prohlížeče
7.5. Obecné nastavení pro poštu
7.6. Příklad nastavení identity
7.7. Volba identity při psaní e-mailové zprávy
7.8. Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti
7.9. Sekce filtrovací pravidla
7.10. Příklad filtrovacího pravidla
7.11. Okno konfigurace filtrovacího pravidla
7.12. Okno nastavení filtrovacího pravidla
7.13. Seznam zřízených filtrovacích pravidel
7.14. Úložiště certifikátu v InChange
7.15. Nastavení kalendáře
7.16. Nastavení dostupnosti kalendáře v MS Outlook
8.1. Nastavení Thunderbirdu
8.2. Nastavení LDAP serveru
8.3. Zobrazení vzdálených kontaktů
8.4. Seznam adresářových serverů
8.5. Podrobné nastavení adresářové služby
8.6. Vyhledávání v kontaktech

Seznam příkladů

2.1. Nasdílení složky uživateli nebo skupině
3.1. Nasdílení složky jinému uživateli
8.1. Příklady nastavení rozlišovacích jmen pro LDAP server