Kapitola 4. Kontakty

Obsah

Navigace v kontaktech
Knihy kontaktů
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit..
Jednotlivé kontakty
Přidat kontakt
Filtrování
Smazat
Napsat e-mail
Kopírovat...
Přesunout...
Poslat vizitku

Knihy kontaktů jsou přístupné v modulu Kontakty z horní nabídkové lišty systému InChange.

Kontakt je objekt, který obsahuje identifikační údaje o nějakém subjektu, např. e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, osobní či firemní údaje apod. Více kontaktů se sdružuje do knih kontaktů, které mohou být organizovány do složitější struktury. Kniha kontaktů může být sdílena jiným uživatelům a spolu s ní i všechny kontakty, které obsahuje.

Poznámka

Každý kontakt musí být součástí nějaké knihy kontaktů. Chcete-li vytvořit nový kontakt, je nejprve nutné zvolit knihu kontaktů, do které bude náležet a ze které bude přebírat nastavení o tom, je-li přístupný ostatním uživatelům.

Navigace v kontaktech

Základní popis navigace v systému InChange najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 4.1. Knihy kontaktů

Knihy kontaktů