Jednotlivé kontakty

V hlavní pracovní části je zobrazen seznam kontaktů všech knih, které jsou zaškrtnuty ve stromu knih. Prostřednictvím funkcí rozbalovacího menu Kontakty lze s kontakty pracovat.

Obrázek 4.6. Jednotlivé kontakty

Jednotlivé kontakty

Přidat kontakt

Nový kontakt lze vytvořit tlačítkem Přidat v pracovním panelu. Otevře se nové dialogové okno, ve kterém můžete vyplnit různé informace. Z nich je pro systém významná zejména položka Kniha, která určuje, kam se nový kontakt uloží. Tato položka je přednastavená, pokud před vytvořením nového kontaktu byla vybrána alespoň jedna kniha kontaktů.

Obrázek 4.7. Přidat kontakt

Přidat kontakt

Poznámka

Kontakty v knihách jsou implicitně tříděny podle abecedy a podle položky Příjmení. Pokud není příjmení uvedeno, pak rozhoduje položka Kontakt, kterou lze vyplnit buď zvlášť nebo se předvyplní z ostatních jmen kontaktu.

Filtrování

Základní popis pro filtrování objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Obrázek 4.8. Příklad filtru

Příklad filtru

Smazat

Tato volba výběrového menu zruší všechny označené kontakty. Pokud nejsou žádné zvoleny, tato akce se v menu znepřístupní.

Napsat e-mail

Tato volba otevře formulář pro odeslání nového e-mailu všem označeným kontaktům. Pokud chcete napsat zprávu jen jednomu kontaktu, stačí kliknout na jeho e-mailovou adresu v seznamu kontaktů.

Kopírovat...

Tato volba umožňuje vytvářet kopie libovolného počtu označených kontaktů do jiných, např. sdílených knih.

Přesunout...

Tato volba umožňuje přesouvat libovolný počet označených kontaktů do jiných, např. sdílených knih. Přesunu lze dosáhnout také podržením levého tlačítka myši a přetažením označených kontaktů do jiné knihy v seznamu (funkce drag-and-drop).

Poslat vizitku

Tato volba otevře formulář pro odeslání nového e-mailu, ke kterému automaticky přiloží vizitky všech označených kontaktů ve formátu vCard.