Kapitola 5. Kalendáře

Obsah

Navigace v kalendářích
Kalendáře
Vytvořit novou sekci
Vytvořit novou knihu...
Smazat vybranou sekci/knihu
Obnovit seznam
Nastavit..
Události
Denní zobrazení
Týdenní zobrazení
Měsíční zobrazení
Roční zobrazení
Filtrování v kalendářích
Práce s událostmi
Přidat
Změna události
Smazat
Kopírování a přesouvání událostí mezi kalendáři
Schůzky
Vytvoření schůzky
Účast na schůzce

Navigace v kalendářích

Základní popis navigace v systému InChange najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 5.1. Kalendáře – pracovní plocha

Kalendáře – pracovní plocha