Události

Základní jednotkou kalendářů je událost. Událost může obsahovat údaje jako jsou čas začátku a konce, místo konání, komentář, opakování a mnoho dalších.

Každá událost patří do nějakého kalendáře. Abyste s ní mohli pracovat, je nutné při vytváření nové události nejprve vybrat kalendář, do kterého se událost uloží. Vybraný kalendář je barevně zvýrazněn, které obsahuje, se zobrazí vpravo v pracovní části obrazovky. Je možné prohlížet obsah více než jednoho kalendáře najednou; stačí je všechny zaškrtnout ve stromové struktuře. Události je možné prohlížet v několika různých pohledech.

Denní zobrazení

Denní zobrazení ukazuje události pouze pro zvolený den. Události jsou barevně odlišeny podle toho, do kterého kalendáře patří. Celodenní události se zobrazují nad všemi ostatními v tabulce. Hodiny pracovní doby jsou v kalendáři barevně zvýrazněny, výchozí interval lze změnit v Nastavení.

Obrázek 5.6. Zobrazení denního kalendáře

Zobrazení denního kalendáře

Týdenní zobrazení

Týdenní zobrazení kalendáře je v systému InChange výchozí. Každému dni v týdnu patří jeden sloupec v tabulce. Záhlaví sloupce pro aktuální den je barevně zvýrazněno. Kliknutím na datum v záhlaví sloupce změníte pohled na denní zobrazení. Události jsou barevně odlišeny podle toho, do kterého kalendáře patří. Celodenní události se zobrazují nad všemi ostatními v tabulce. Podržíte-li kurzor myši nad událostí, objeví se popiska s detaily události.

Obrázek 5.7. Zobrazení týdenního kalendáře

Zobrazení týdenního kalendáře

Jednotlivé události mohou mít několik příznaku vyjádřených ikonami:

  • zvonek – pro tuto událost je zapnuto zasílání připomínky.

  • dvě šipky – událost má nastaveno opakování.

  • hodiny – tato událost je schůzka.

  • smajlík – tato událost je tzv. transparentní, tedy čas na ni vymezený je ve skutečnosti volný, pokud by se objevila jiná událost například při plánování.

Měsíční zobrazení

Měsíční nastavení zobrazuje události v denním rozvrhu na celý měsíc. Kliknutím na číslo dne se dostanete do podrobného zobrazení daného dne. Aktuální den je barevně zvýrazněn. Podobně kliknutím na číslo týdne v levé části tabulky se dostanete do týdenního zobrazení událostí. Barva jednotlivých událostí označuje, do kterého kalendáře označeného ve sloupci nalevo daná událost patří. Podržením kurzoru nad popiskou úkolu zobrazíte podrobnější popis. Zobrazený měsíc lze změnit pomocí navigačních šipek vlevo nahoře nebo pomocí tlačítka Přejít na:.

Obrázek 5.8. Zobrazení měsíčního kalendáře

Zobrazení měsíčního kalendáře

Roční zobrazení

Toto zobrazení poskytuje pohled na všechny měsíce aktuálního roku. Kliknutím na číslo dne se dostanete do podrobného zobrazení daného dne. Aktuální den je zvýrazněn červeným rámečkem. Podobně kliknutím na číslo týdne v levé části tabulky se dostanete do týdenního zobrazení událostí a kliknutím na jméno měsíce do měsíčního zobrazení. Den, ve kterém je zadána nějaká událost, je barevně zvýrazněn. Zobrazovaný rok lze změnit pomocí navigačních šipek vlevo nahoře okna nebo pomocí tlačítka Přejít na:.

Obrázek 5.9. Zobrazení ročního kalendáře

Zobrazení ročního kalendáře

Filtrování v kalendářích

Základní popis pro filtrování objektů v systému InChange najdete v příslušné obecné kapitole.

Obrázek 5.10. Příklad filtru

Příklad filtru