Práce s událostmi

Obrázek 5.11. Menu pro práci s událostmi

Menu pro práci s událostmi

V dalším textu jsou popsány funkce rozbalovacího menu a tlačítek ovládací lišty pro práci s událostmi.

Přidat

Novou událost můžete vytvořit kliknutím na tlačítko Přidat v ovládací liště. Pro každou novou událost je nutné zvolit kalendář, do kterého bude patřit. Výběr kalendáře je důležitý, protože určuje, jaká práva z něj daná událost zdědí (bude-li viditelná jiným uživatelům, bude-li ji moci někdo jiný upravovat apod.). Objeví se nové okno, ve kterém vyplníte detaily události.

Tip

Novou událost můžete rovněž založit kliknutím do plochy kalendáře. Okno s detaily bude mít v takovém případě předvyplněný datum a hodinu.

Při zadávání datumů a časů se některé položky automaticky přepočítávají podle těchto pravidel:

  • nastavení datumu začátku události za datum konce posune datum konce na následující den,

  • pokud má událost různé datum začátku a konce, pak změna data začátku náležitě posune i datum konce,

  • pokud se událost koná v rámci jednoho dne, pak změna hodiny začátku posune náležitě i hodinu konce,

  • pokud při posunu hodiny konce jednodenní události dojde k přeskočení přes půlnoc, nastaví se datum konce události na následující den.

Velmi užitečnou funkcí je možnost nechat si zasílat k dané události připomínku. Ve spodní části záložky Událost vyberte typ adresy, na kterou lze připomínky posílat. Můžete použít e-mailovou adresu, SMS adresu nebo adresu pro Jabber. Adresy daného typu můžete vkládat také z kontaktů prostřednictvím ikony knihy. Poté již stačí vyplnit pouze dobu, ve kterou se připomínka odešle.

Políčkem Zobrazit čas jako volný můžete události změnit z běžné na tzv. transparentní. U transparentní události je čas na ni vymezený ve skutečnosti brán jako volný pro případ, že by na stejnou dobu připadla jiná, urgentnější událost.

Obrázek 5.12. Vytvoření nové události

Vytvoření nové události

Pokud chcete specifikovat událost, která není jednorázová a v určitých intervalech se opakuje (pravidelné schůze apod.), vyplňte k události záložku Opakování. Do pole Každý se vkládá pořadové číslo, které určuje, každé kolikáté dále zvolené období se bude započítávat do opakování. Nastavený začátek události do něj patří vždy.

Poznámka

Při nastavování počtu opakování je potřeba mít na paměti, že se započítává každý výskyt události, takže při nastavení týdenního opakování pouze ve dnech pondělí a úterý a počtu opakování tři se opakování provede ve dvou pondělcích a jednom úterku, nikoliv ve třech pondělcích a třech útercích.

Tlačítko Ukaž opakování slouží k zobrazení přehledného grafického náhledu opakování dané události nad měsíčními kalendáři. Do pole Výjimky můžete vložit buď pomocí vyskakovacího kalendáře nebo ručně data dnů, které chcete vyjmout z nastaveného opakování. Jednotlivé datumy se oddělují novým řádkem.

Obrázek 5.13. Nová událost – opakování

Nová událost – opakování

Plánování schůzek (záložka Schůzka) je blíže popsána v sekci Schůzky.

Změna události

Dialogové okno pro změnu existující události vyvoláte buď dvojitým kliknutím na událost v kalendáři, nebo volbou Upravit v rozbalovacím menu Události, pokud je v ploše kalendáře označena právě jedna událost.

Smazat

Tato volba rozbalovacího menu se vztahuje na označené události v kalendáři a je určena k jejich smazání. Pokud má událost nastavené nějaké opakování, smažou se všechna opakování. Více událostí v ploše lze označit kliknutím a držením klávesy Ctrl.

Kopírování a přesouvání událostí mezi kalendáři

Jednotlivé události v ploše kalendáře označíte kliknutím, více událostí pak kliknutím a držením klávesy Ctrl. Kopírovat a přesouvat události mezi kalendáři můžete prostřednictvím odpovídajících voleb menu Události. V rozbalovacím menu dole poté zvolíte cílový kalendář a akci dokončíte kliknutím na tlačítko Vybrat.

Tip

Pokud využíváte dodávaný kalendář Jmeniny, je praktické vykopírovat si svátky svých blízkých do některého svého soukromého kalendáře, kde si k nim můžete dodefinovat zasílání připomínek.