Kalendáře

Obsah a nastavení konkrétního kalendáře zpřístupníte kliknutím na jeho jméno, čímž se tento kalendář také barevně zvýrazní. Více než jeden kalendář současně můžete vybrat pomocí zaškrtávacích políček úplně vlevo. Nastavení kalendářů lze měnit prostřednictvím funkcí rozbalovacího menu Kalendáře.

Obrázek 5.2. Správa kalendářů

Správa kalendářů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje kalendáře – obsahuje přednastavené kalendáře určené pro soukromé účely, které nejsou ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

Vytvořit novou sekci

Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

Vytvořit novou knihu...

Tato volba rozbalovacího menu Kalendáře otevře nové okno, ve kterém je nutné zadat místo ve stromové struktuře, kam se nový kalendář umístí, jeho název a nepovinný komentář.

Nový kalendář lze běžně umístit pouze do nadsložky Moje kalendáře. Umístění do jiné nadsložky obvykle není povoleno, ovšem toto nastavení může změnit administrátor, případně může vlastník sdíleného kalendáře povolit přidávání nových kalendářů do něj.

Obrázek 5.3. Vytvořit nový kalendář

Vytvořit nový kalendář

Smazat vybranou sekci/knihu

Tato volba zruší označený kalendář nebo sekci se vším, co v ní je. Pokud není zvolena žádný kalendář ani sekce nebo je jich zvoleno více, tato funkce se v menu znepřístupní.

Obnovit seznam

Tato funkce znovu načte obsah stromu kalendářů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah některého sdíleného kalendáře, zatímco Vy s ní stále pracujete, nebo pokud nějakou knihu nově nasdílí.

Nastavit..

Tato funkce zpřístupňuje manažer nastavení kalendářů a uživatelských sekcí. Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

V levém horním rohu manažeru je rozbalovací menu Sekce/knihy obsahující funkce na vytváření a mazání kalendářů a sekcí, které jsou totožné s těmi v menu Kalendáře. Pod ním je zobrazena stromová struktura sekcí a kalendářů. Nastavení kalendáře je vidět na obrázku níže.

Obrázek 5.4. Nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře

V záložce Obecné můžete kalendář přejmenovat, zadat k němu nepovinný komentář a také vyplnit e-mailové a SMS adresy, na které budou chodit upozornění, pokud v daném kalendáři dojde ke změně. SMS adresa je vlastně speciální e-mailová adresa na SMS bránu, která se zapisuje obvykle ve tvaru +420604123456@sms.operator.cz. V záložce Přístupová práva je možné konfigurovat, jak budou data v daném kalendáři viditelná a přístupná uživatelům a skupinám. Práce s přístupovými právy je společná pro více typů objektů a je popsaná v samostatné kapitole.

Obrázek 5.5. Přístupová práva kalendáře

Přístupová práva kalendáře