Uživatelské sekce

Pokud máte příliš mnoho sdílených knih, složek nebo kalendářů (souhrnně kontejnerů) a nechcete některé z nich zobrazovat ve stromu, můžete jejich zobrazování zrušit. Naopak, pokud chcete ve stromu vidět nově sdílené kontejnery jiných uživatelů, je nutné nejprve povolit jejich zobrazování. Při zobrazování svých a sdílených kontejnerů máte svobodu v jejich organizaci do stromu. Nadřazené celky, ve kterých jednotlivé kontejnery jsou, ze nazývají sekce.

Implicitně se pro obvyklé moduly InChange vytvoří uživateli čtyři uživatelské sekce pro kontejnery:

Nastavení uživatelských sekcí najdete jako položku Nastavit... v rozbalovacím menu stromu. Pokud v dialogovém okně, které se objeví, kliknete na název sekce, pak v záložce Které knihy zobrazovat je výpis všech viditelných účtů a skupin v doméně. V tomto výpisu můžete označit kontejnery, které v ní budou vidět.

Obrázek 2.5. Nastavit, co zobrazovat

Nastavit, co zobrazovat

Novou sekci lze vytvořit v rozbalovacím menu stromu volbou Vytvořit novou sekci. Následně v nastavení v záložce Obecné pro danou sekci můžete změnit její název; v rozbalovacím menu Zobrazit ve stromu lze nastavit, zda se má sekce zobrazovat vždy, jen tehdy, pokud není prázdná, nebo zda má zůstat skryta. Zaškrtávací pole Synchronizovat s externím zařízením se týká komunikace s přenosnými počítači a mobilními telefony.

Obrázek 2.6. Nastavení sekcí

Nastavení sekcí