Knihy kontaktů

Obsah a nastavení konkrétní knihy zpřístupníte kliknutím na její jméno, čímž se tato kniha současně barevně zvýrazní ve stromu knih. Více než jednu knihu současně můžete vybrat pomocí zaškrtávacích políček úplně vlevo. Nastavení knih lze měnit prostřednictvím funkcí rozbalovacího menu Knihy.

Obrázek 4.2. Správa knih kontaktů

Správa knih kontaktů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje knihy kontaktů – obsahuje přednastavené knihy určené pro soukromé účely, které nejsou ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

Vytvořit novou sekci

Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

Vytvořit novou knihu

Tato volba rozbalovacího menu Knihy otevře nové okno, ve kterém je nutné zadat místo ve stromu knih, kam se nová kniha kontaktů umístí, její název a nepovinný komentář.

Novou knihu kontaktů lze běžně umístit pouze do nadsložky Moje knihy kontaktů. Umístění do jiné nadsložky obvykle není povoleno, ovšem toto nastavení může změnit administrátor, případně může vlastník sdílené knihy povolit přidávání nových knih.

Obrázek 4.3. Přidat knihu kontaktů

Přidat knihu kontaktů

Smazat vybranou sekci/knihu

Tato volba zruší označenou knihu kontaktů nebo sekci se vším, co v ní je. Pokud není zvolena žádná kniha/sekce nebo je zvoleno více knih/sekcí, tato funkce se v menu znepřístupní.

Obnovit seznam

Tato funkce znovu načte obsah stromu knih kontaktů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah některé sdílené knihy, zatímco Vy s ní stále pracujete, nebo pokud nějakou knihu nově nasdílí.

Nastavit..

Tato funkce zpřístupňuje manažer nastavení knih kontaktů a uživatelských sekcí. Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v příslušné obecné kapitole.

Obrázek 4.4. Manažer knih kontaktů a uživatelských sekcí

Manažer knih kontaktů a uživatelských sekcí

V levém horním rohu manažeru je rozbalovací menu Sekce/knihy obsahující funkce na vytváření a mazání knih a sekcí, které jsou totožné s těmi v menu Knihy. Pod ním je zobrazena stromová struktura sekcí a knih.

Pokud kliknete na konkrétní název knihy, zobrazí se její nastavení. V záložce Obecné můžete knihu přejmenovat a zadat k ní nepovinný komentář. V záložce Přístupová práva je možné konfigurovat, jak budou data v dané knize viditelná a přístupná uživatelům a skupinám. Práce s přístupovými právy je společná pro více typů objektů a je popsaná v samostatné kapitole.

Obrázek 4.5. Přístupová práva knihy kontaktů

Přístupová práva knihy kontaktů