Kapitola 7. Nastavení

Obsah

Prostředí
Nastavení hesla
Automatické přihlášení
Obecné nastavení pošty
Identity
Volba identity
Automatická odpověď
Filtrování pošty
Filtrování pošty v klientovi Mozilla Thunderbird
Filtrování pošty v klientovi MS Outlook
Certifikáty
Nastavení kalendáře

Uživatelská konfigurace systému InChange je přístupná v modulu Nastavení z horní nabídkové lišty.

Prostředí

V rozbalovacím menu Jazyk můžete změnit lokalizaci rozhraní InChange. V současnosti je k dispozici pouze čeština.

Obrázek 7.1. Nastavení prostředí

Nastavení prostředí