Automatické přihlášení

Do InChange se můžete přihlašovat i bez zadávání hesla, pokud si v něm zaregistrujete svůj aktuální prohlížeč. Registraci provedete tak, že při přihlášení zaškrtnete políčko Zaregistrovat tento prohlížeč pro automatické přihlašování. Pokud na přístup k InChange používáte na jednom počítači několik různých prohlížečů, je potřeba každý z nich registrovat zvlášť. Z bezpečnostních důvodů je žádoucí, abyste si registrovali pouze prohlížeče, ke kterým máte přístup jen Vy. Pokud některý prohlížeč přestanete používat, měli byste ho ze seznamu smazat.

Obrázek 7.3. Automatické přihlášení

Automatické přihlášení

Obrázek 7.4. Registrace prohlížeče

Registrace prohlížeče

Pokud si posléze uložíte přihlašovací adresu mezi oblíbené stránky, budete z ní automaticky přihlášeni, pokud systém rozpozná zaregistrovaný prohlížeč.

Poznámka

Z bezpečnostních důvodů je omezena doba pro registraci jednoho prohlížeče na 14 dnů. Po uplynutí této doby je záznam registrovaného prohlížeče automaticky vymazán a poté je možné stejný prohlížeč znovu zaregistrovat.