Obecné nastavení pošty

Obrázek 7.5. Obecné nastavení pro poštu

Obecné nastavení pro poštu

Menu Kontrola nových zpráv umožňuje nastavit interval, kdy bude systém kontrolovat, zda dorazila nová e-mailová zpráva. Toto nastavení se týká pouze poštovních složek, které mají povolenu volbu Kontrolovat novou poštu. Když nová zpráva dorazí do jedné z kontrolovaných složek, objeví se v pracovní ploše InChange informační zpráva, potenciálně doprovozená zvukovým signálem – to lze nastavit zaškrtávacím políčkem Přehrát zvuk při příchodu nové zprávy níže. Počet nepřečtených zpráv je také vyznačen v závorce u každé složky v seznamu složek a celkový počet nepřečtených zpráv je podobným způsobem vyznačen také v záložce modulu Pošta a v titulku okna prohlížeče.

Při psaní nové zprávy se automaticky ukládá její obsah jako koncept. V této sekci nastavení pošty můžete definovat časový interval, po jehož uplynutí se bude ukládání provádět. Výchozí interval je 5 minut.

Odesílatel zprávy může požadovat doručenku neboli potvrzení o přečtení zprávy. Při zobrazení zprávy můžete zvolit, zda požadované potvrzení odeslat nebo ne. Úplný zákaz můžete provést také zaškrtnutím políčka Ignorovat žádosti o doručenku. Implicitně se tyto žádosti zobrazují.

Poznámka

Doručenky je nutno používat s vědomím, že odeslané nebo přijaté potvrzení nemusí znamenat, že příjemce zprávu skutečně četl nebo náležitě porozuměl jejímu obsahu.

Pracovní plochu pro práci s poštou lze mít nastavenu tak, že seznam zpráv a text aktuálně zobrazené zprávy budou zobrazeny vedle sebe nebo že text zobrazené zprávy umístí pod seznam. Svou preferenci můžete nastavit v poli Zobrazovat zprávu.

V poli Formát nových zpráv lze nastavit, zda při psaní nové zprávy automaticky zpřístupňovat editor pro pokročilé formátování v HTML. Tento editor je možné manuálně vypnout nebo zapnout i přímo při samotném psaní zprávy. Pokud je editor povolen, odeslaná zpráva se současně odešle i ve formátu prostého textu pro potřeby starších nebo textových poštovních aplikací.

Menu Akce po vstupu do složky nabízí možnosti pro akci, která se automaticky provede, pokud uživatel zobrazí obsah poštovní složky.