Identity

Identita je soubor přednastavených údajů, které se týkají odesílání pošty. Jak je vidět na obrázku, můžete si do dané identity přednastavit svou odchozí adresu, adresu pro přijímání odpovědi, adresáty do polí Komu, Kopie a Skrytá kopie. Kliknutím na ikonu knihy se při vyplňování těchto polí rychle dostanete ke svým knihám kontaktů.

Dále můžete nastavit poštovní složku, do které se budou ukládat kopie zpráv odeslaných pod danou identitou a také vyplnit automatický pozdrav a automatický podpis. Pozdrav se vyplňuje na začátek zprávy a podpis na její konec. Automatickému podpisu se také říká signatura. Při psaní odpovědi na e-mail je možné signaturu umístit buď na úplný konec mejlu, až za text původního e-mailu, nebo bezprostředně nad něj. Identit můžete mít i více. Existující identitu můžete upravit kliknutím na její název. Automatický podpis je od zbytku zprávy oddělen řádkem obsahujícím --.

Poznámka

Identity využijete zejména tehdy, když chcete například rozlišit vyřizování firemní a soukromé pošty, kdy chcete pracovní poštu ukládat jinam a posílat kopie na skupinovou adresu (např. prodej@priklad.cz), zatímco soukromou poštu chcete číst a vyřizovat na veřejném webovém poštovním serveru a chcete pro ni používat i jiný automatický podpis.

K identitě je možné přidat podpisový certifikátem, který může být chráněn heslem. Podrobné informace můžete najít v kapitole o bezpečné komunikaci.

Obrázek 7.6. Příklad nastavení identity

Příklad nastavení identity

Volba identity

Když píšete novou e-mailovou zprávu, můžete si identitu, pod kterou bude odeslána, zvolit z výběrového menu Identita, jak je vidět na obrázku.

Obrázek 7.7. Volba identity při psaní e-mailové zprávy

Volba identity při psaní e-mailové zprávy