Automatická odpověď

V době plánované nepřítomnosti na pracovišti máte možnost aktivovat ve svém účtu automatické odpovídání na poštu, která v té době přijde. Na obrázku jsou vidět možnosti pro nastavení, které je popsáno níže.

Obrázek 7.8. Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zaškrtávacím políčkem Aktivovat se zapíná a vypíná posílání automatické odpovědi. Perioda odpovědi je doba, která musí uplynout, aby na jednu adresu byla odeslána druhá automatická odpověď. Systém si pamatuje, na které adresy již jedna automatická odpověď odešla a další na ně odešle tehdy, pokud z nich přijde další zpráva a současně uběhla nastavená doba. Do pole Moje další adresy můžete vložit adresy, ze kterých si necháváte přeposílat poštu do své schránky v InChange. Pokud v době Vaší nepřítomnosti na kteroukoliv vloženou adresu přijde zpráva a bude úspěšně přeposlána do vaší schránky v InChange, na adresu odesílatele této zprávy bude rovněž zaslána automatická odpověď.

Poznámka

Po skončení Vaší nepřítomnosti je žádoucí zasílání automatických odpovědí deaktivovat.